#155 – Sveriges bästa startuplista: Här är 33-listan 2023 med årets mest lovande unga svenska teknikbolag

Ny Teknik har för sextonde året i rad korat Sveriges 33 bästa, mest innovativa och lovande unga teknikbolag. Nu presenterar vi dem: från Malmö till Luleå, från ai-system för smarta bilar till trätorn för vindkraftverk, från färsk liten avknoppning till bolag redan ute på en internationell marknad. Här är 33-listan 2023

I avsnittet avslöjar vi vilka bolag som har klarat hela urvalsprocessen, från nominering i våras till färdig lista.

De 33 bolagen på Ny Tekniks 33-listan 2023 är sinsemellan mycket olika, men har en avgörande sak gemensam: De har utvecklat egen unik teknik, som tar sig an viktiga problem. 

Listan tas fram av Ny Tekniks jury, som består av fyra teknikjournalister. De har sedan i våras gått igenom över 200 nominerade bolag. I processen granskas teknikhöjd, potential för uppskalning och affärsmässighet och hur eventuella studier, tester, demonstrationsprojekt och kundsamarbeten har gått.

Vilka krav måste 33-bolagen uppfylla? 

  • Företaget är baserat på en egenutvecklad innovation. 
  • Företaget är max sju år. 
  • Företaget är ej noterat på någon handelsplats. 
  • Ett företag får vara med på listan max tre gånger

I avsnittet hörs tre av de fyra jurymedlemmarna: Anders Thoresson, Bill Burrau och Charlotta von Schultz. I juryn har också Johan Kristensson deltagit. De är alla fyra teknikjournalister kopplade till Ny Teknik.

Programledare: Anna Orring, nyhetschef på Ny Teknik.

Kontakt med redaktionen: [email protected]


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Läs hela nyheten här