#164 – Boom för batterier i elnätet – ”containerparker” växer fram

Sverige befinner sig i en boom för batteriparker. Runt om i landet byggs ”containerparker” upp, inhägnade områden med containrar med stora batterisystem, anslutna till elsystemet. Batterianläggningarna ska bidra med stödtjänster i elsystemet men också lösa andra problem i elnätet.

Nyligen publicerade vi på Ny Teknik en stor kartläggning av utvecklingen för batteriparker i Sverige. I januari i år fanns elva batteriparker med en sammanlagd energilagringskapacitet på 107 MWh. Inom några år, om alla planer går i lås, kan den kapaciteten ha 30-faldigats.

Bakom kartläggningen står Ny Tekniks reportrar Charlotta von Schultz och Linda Nohrstedt. I podden berättar de om kartläggningen, vad som driver på den här snabba utvecklingen, hur det ser ut i andra länder och om det finns en risk för överetablering i Sverige, vilket experter har lyft fram.

Ta del av Ny Teknik Insight-kompendium om Ny Tekniks kartläggning:

https://www.nyteknik.se/energi/ny-tekniks-unika-kartlaggning-svenska-batteriboomen/4236966

Kontakt: [email protected]


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Läs hela nyheten här