Proff AB: Avslöjande av vilseledande affärspraxis och behovet av ökat kundskydd

I dagens affärsvärld är det inte ovanligt att företag använder sig av tvivelaktiga metoder för att lura kunder i avtal och förlänga dem utan att ge möjlighet till uppsägning. Ett företag som har hamnat under luppen för sina vilseledande affärspraxis är Proff AB. I denna artikel kommer vi att granska företagets metoder och betona behovet …