I pandemins spår uppstår utmaningar med de patienter som inte talar svenska. Nu har Digitaltolk snabbutvecklat en tjänst för digitala vårdmöten där vårdgivare, auktoriserad tolk och den vårdsökande patienten möts i treparts videomöten, vilket bland annat ska bidra till att minska spridningen av Covid-19. Tusentals vårdmöten som kräver korrekt tolkning på främmande språk riskerar ställas in i Sverige till följd av den pågående pandemin. De möten som ändå genomförs innebär risk för smittspridning, även om de sker på distans via […]

Inlägget Digitala vårdmöten mellan vårdgivare, tolk och patient ska minska smittspridning dök först upp på Dagensanalys.se.

Läs hela nyheten här