Vad är ChatGPT? ChatGPT är en avancerad chatbot utvecklad av OpenAI, ett forskningsföretag med fokus på artificiell intelligens. ChatGPT står för Chat Generative Pre-trained Transformer, och den lanserades som en prototyp i november 2022. Modellen är tränad för att på ett enklare sätt än via ett API eller komplicerade kommando kommunicera med användare på ett naturligt sätt genom att svara på följdfrågor, korrigera sina egna misstag, utmana användaren om nödvändigt och avvisa konstiga förfrågningar som inte kan ge bra svar. […]

Inlägget Vad är ChatGPT och finns det på svenska? dök först upp på Dagensanalys.se.

Läs hela nyheten här