Idag har centraliserad logghantering blivit en vanlig metod för att stödja IT-drift och verksamhetskritiska affärsapplikationer. I takt med att IT-miljöerna utvecklas måste dock även logghanteringsmetoderna följa med. Idag har de flesta IT-team flyttat en betydande del av sina operativa arbetsbelastningar till molnet, som har blivit en defacto plattform för innovation och tillväxt. Naturligtvis flyttar också grupperna sin logghantering till molnet på grund av de uppenbara fördelarna (se nedan).

Fördelar med molnbaserad loggning

Logghantering i molnet gör det lättare att tillhandahålla loggar.
Molnbaserad loggningsinfrastruktur skalas upp lätt för att möta toppar i loggvolymer.
Organisationer kan enkelt byta mellan olika leverantörer av loggning som en tjänst utan att behöva vara låsta till en leverantör.
Loggningstjänster i molnet erbjuder högre motståndskraft eller automatiserade failovers och failbacks för att säkerställa oavbruten verksamhet.
Molnbaserade logghanteringsverktyg kan spara många timmar på underhåll och konfiguration.
Loggning i molnet ger högre lagringsperioder, enklare hantering av efterlevnad och lägre total ägandekostnad (TCO) än liknande installationer på plats.

Loggning i molnet är också mer lämpad för moderna IT-behov eftersom traditionella installationer på plats inte är lika väl utrustade för att övervaka distribuerade arbetsbelastningar i molnet. Det är inte lätt att felsöka och felsöka containeriserade mikrotjänstbaserade applikationer med traditionella verktyg. De lokala verktygen för övervakning och analys av loggar blir ofta tröga när loggvolymerna ökar i hybrida molnmiljöer. Det är därför de flesta organisationer inför molnbaserade loggningslösningar. I den här artikeln diskuterar vi några av de bästa verktygen som finns på marknaden för att hantera dina loggar i molnet.

Bästa verktygen för hantering av loggar i molnet

SolarWinds Papertrail

SolarWinds Papertrail är ett molnbaserat logghanteringsverktyg som hjälper till att upptäcka och lösa infrastruktur- och applikationsproblem i realtid. Verktyget är lätt att konfigurera i några enkla steg och samlar loggar från ett stort antal enheter, servrar, applikationer och molntjänster. Papertrail hjälper dig att få full kontroll över din IT-miljö, skräddarsy loggfiler, spara viktiga sökningar, navigera till händelser under en viss tid, ställa in varningar med mera. Du kan använda filter för att fokusera på specifika meddelanden. Verktyget stöder också TLS-kryptering för säker överföring av loggar. Papertrail är idealisk för team som söker synlighet i realtid, kraftfulla kommandoradsverktyg och snabbare sökning med mindre brus för att övervaka sina levande miljöer.

Logz.io

Logz.io är en helt hanterad molnbaserad logghantering och analystjänst som bygger på Elasticsearch, Logstash, Kibana (ELK) och Grafana. Tjänsten gör det möjligt att utnyttja flexibiliteten hos öppen källkod, med den tillförlitlighet och lätthet i hanteringen som du förväntar dig av en kommersiell lösning. Du kan enkelt integrera verktyget med din DevOps-installation. Verktyget hävdar att det använder AI-baserade algoritmer för att analysera massiva loggvolymer, korrelera händelser och erbjuda varningar och insikter i realtid. Även om verktyget erbjuder ett enklare användargränssnitt, snabbare prestanda och en hög grad av automatisering finns vissa funktioner för kontohantering endast tillgängliga i företagsversionen. Prissättningen kan också vara ett problem för små organisationer.

Vägen framåt

Vi har kortfattat definierat de viktigaste höjdpunkterna i några av de bästa verktygen för logghantering i molnet. Innan du jämför funktionerna hos olika verktyg bör du dock få en viss förståelse för dina grundläggande loggningskrav. Vissa verktyg erbjuder ett brett utbud av funktioner för hantering av säkerhetsinformation och händelser (SIEM), medan andra fokuserar på specifika behov, t.ex. logginsamling, analysering, sökning och varningar. Denna distinktion påverkar också deras prisplaner. Lösningar som Papertrail erbjuder bättre värde om du letar efter en lösning för logghantering. Eftersom Papertrail är ett molnbaserat verktyg är det lätt att installera och erbjuder flexibla priser som passar dina logghanteringsbehov. Dess funktioner som live tail, kraftfull sökning och en intuitiv händelsevisare löser omedelbara logganalysbehov för team som arbetar i levande miljöer. Verktyget integreras också enkelt med din önskade tjänst (e-post, SMS, Slack etc.) för varningar. Vi rekommenderar en gratis provversion av Papertrail för att uppfylla dina rutinmässiga och avancerade loggningsbehov.