Vad är CRM? – CRM är en förkortning för Customer Relationship Management (hantering av kundrelationer). Det är ett system som används för att bygga upp och hantera kundrelationer.

Ett CRM-system hjälper företag att hantera alla interaktioner som de har med kunder och potentiella kunder. Med en CRM-plattform registreras kundernas preferenser och kundernas aktivitet kan spåras. Så varje gång de tilltalas, oavsett vem de pratar med, får kunderna en helt personlig och konsekvent upplevelse.

CRM-programvara hjälper organisationer att effektivisera sina processer och arbetsflöden så att alla delar av verksamheten är på samma sida. Särskilt sälj- och marknadsföringsteam förlitar sig på CRM för att skapa samarbete och förbättra sin produktivitet.

Det övergripande målet är att ge mer engagerande kundupplevelser, öka kundlojaliteten och kundbehovet samt driva affärstillväxt och lönsamhet.

Vad är innebörden av CRM?

När du hör folk prata om CRM kan de hänvisa till den övergripande strategin för hantering av kundrelationer. Målet är att öka försäljningen och lönsamheten, skapa långvariga relationer med kunderna och öka kundbindningen. Den fokuserar på att sätta kunden i första rummet och leverera en bättre och mer personlig kundupplevelse.

Å andra sidan använder man ofta ”CRM” för den teknik som hjälper ett företag att hålla informationen om alla sina kunder, leads och potentiella kunder lagrad och organiserad på ett och samma ställe. Dessutom gör en CRM-lösning det möjligt för ett företag att spåra alla kundinteraktioner.

Vad kan ett CRM-system göra?

Ett CRM-system upprätthåller och hanterar data som erhålls från flera källor och kontaktpunkter, inklusive e-post, företagets webbplats, livechatt, telefon och sociala medier osv.

Det är en databas som lagrar kundspecifika uppgifter som köphistorik, specifika önskemål och behov, inköpspreferenser och ekonomisk demografi, vilket skapar en helhetsbild av kunden och främjar mer engagerande och konsekventa interaktioner.

Några andra funktioner är:

  • Rapportering och instrumentpaneler: En CRM ger sina användare möjlighet att visualisera viktiga trender och affärsmått.
  • Försäljningshantering: Med en CRM-programvara kan ett företag spåra sin försäljningsprocess från det första ledningsskedet eller prospektstadiet, till att bli möjligheter och till det slutliga beställningsomvandlingsstadiet.
  • Hantering av marknadsföringskampanjer: Ett CRM-system gör det möjligt att hantera kampanjer från början till slut med hjälp av automatiserade arbetsflöden där det behövs.
  • Servicehantering: Med ett CRM-system kan du hantera serviceleveranser från före köpet till leverans och förnyelse av kontraktet, oavsett om servicen är förebyggande eller reaktiv, och om den levereras på plats eller på distans.
  • Generering av insikter: Ett CRM-verktyg kan också analysera stora mängder data och generera användbara insikter från dem.

Förutom att ett företag kan hantera sina kundrelationer på ett bättre sätt hjälper ett CRM-verktyg också till med följande:

  • Ökade intäkter genom att öka försäljningsmöjligheterna: Ett CRM-system för försäljning ger en organisation information och insikter som den kan använda för att identifiera fler försäljningsmöjligheter.
  • Segmentera kunderna på ett enkelt sätt: Ett CRM gör det möjligt att profilera dina kunder utifrån köpindikatorer som historik, demografi, engagemang och intressegrad osv.
  • Anpassning mellan olika avdelningar: Ett CRM-system hjälper till att anpassa marknadsförings- och säljteamen, vilket skapar harmoni inom personalstyrkan och ökar produktiviteten.